OIKODOMOS

 Voor een idee van ons werk: kijk het volgende filmpje

Gaarkeuken (nieuw)

Oikodomos is de naam van onze Roemeense zusterstichting. In deze stichting hebben we vrijwel al onze structurele activiteiten ondergebracht. Ooit begon het in november 1997 met de gaarkeuken en nu biedt Oikodomos inmiddels onderdak aan wijkverpleging, thuiszorg en een uitleen voor hulpmiddelen als rolstoelen, ledikanten, rolators etc. Het gebouw, dat u hierboven ziet kwam verrees in de loop van 2005. Soms worden er zelfs bejaardenmiddagen georganiseerd.

We vinden het belangrijk dat het bestuur van Oikodomos gevormd wordt door mensen uit de lokale gemeenschap, de dorpen Hodod, Lelei, Nadishu Hododului, Giurtelecu Hododului, Bogdand en Corund.
Vanaf het begin hebben o.a. een huisarts, een predikant en een, inmiddels voormalige, burgemeester zitting in dit bestuur.

Eén keer paar jaar voeren we begrotingsonderhandelingen met het bestuur van Oikodomos en spreken het budget voor dat jaar af. Vanzelfsprekend controleren we ook of het afgesproken takenpakket wordt uitgevoerd en ook één keer per jaar neemt onze accountant de boekhouding door.

 

Oikodomos biedt inmiddels al aan 11 personen werk.

Van links naar rechts: Csilla, Ilona, Martha, Józsi, Krisztina, Juci, Dorina, Kati en Cami.

 

Menu Inloggen